Matkamittari näyttää kilometrimäärän, kuten kompassi (2024)

1. Matkamittari on ajokilometrissä sama kuin kompassi - Toppr

 • Matkamittari on mittari, jota käytetään ajokilometrien mittaamiseen. Kompassi on väline suunnan määrittämiseen. Vaihtoehdot a, b ja c ovat vääriä, koska yksikään...

 • Klikkaa tästä👆 saadaksesi vastauksen kysymykseesi ✍️ Matkamittari on kilometreissä kuten kompassi

Odometer is to mileage as compass is to - Toppr

2. Matkamittari on ajokilometrissä kuten kompassi on A. nopeus B. vaellus C. neula D ...

 • Koska matkamittarin käyttö on ajokilometrien mittaamista. Tämän tietäminen ratkaisee ongelmasi. Täydellinen vaiheittainen ratkaisu: Matkamittari on laite, jolla mitataan...

 • Matkamittari on kilometrimäärään kuten kompassi on A. nopeusB. vaellus C. neulaD. suunta. V: Vihje – oikean vaihtoehdon saamiseksi sinun on tiedettävä kompassin käyttö. Koska matkamittarin käyttö on ajokilometrien mittaamista. Tämän tietäminen ratkaisee ongelmasi.

3. [Ratkaistu] Matkamittari on kilometrimäärän mukainen, kuten kompassi: - Testikirja

 • 12. huhtikuuta 2023 · Matkamittari on ajokilometrissä kuten kompassi suunnassa. Matkamittari: Se on laite, jota käytetään mittaamaan pyörällä varustetun matkan...

 • Matkamittari on kilometrimäärän mukaan kuten kompassi on suunnassa. Matkamittari: Se on laite, jolla mitataan pyörillä varustetun ajoneuvon kulkemaa matkaa Toiminnot

[Solved] Odometer is to mileage as compass is to: - Testbook

4. Matkamittari on kilometrimäärään kuten kompassi on | Analogiset kysymykset ja vastaukset

 • Matkamittari on laite, jolla mitataan ajoneuvon ajokilometrejä. Samalla tavalla kompassi on väline, jolla tiedetään suunta.

 • Analogiset kysymykset ja vastaukset AIEEE:lle, pankin kokeille, CAT:lle, GATE:lle, GRE:lle, analyytikolle, pankkivirkailijalle, pankin PO:lle, tietokannan hallintaan, IT-kouluttajalle: Matkamittari on kilometrimäärään sama kuin kompassi

Odometer is to Mileage as Compass is to | Analogy Questions & Answers

5. Matkamittari on kilometrimäärän mukainen kuten kompassi on ______ - yleinen testi

 • Matkamittari on ajokilometrissä kuten kompassi on suunnassa. Selitys: Matkamittari on laite, joka mittaa ajokilometrejä. Kompassi on työkalu suunnan määrittämiseen.

 • Matkamittari on kilometrimäärän mukainen, kuten kompassi on ______

Odometer is to mileage as compass is to ______ - General Test

6. Matkamittari on kilometrimäärän mukainen kuten kompassi - Examveda

 • Matkamittari on mittari, jota käytetään ajokilometrien mittaamiseen. Kompassi on väline suunnan määrittämiseen. Vaihtoehdot a, b ja c ovat vääriä, koska mikään ei ole...

 • Matkamittari on kilometrimäärän mukaan sama kuin kompassi a) nopeuteen b) vaellukseen c) neulaan d) suuntaan

Odometer is to mileage as compass is to - Examveda

7. Looginen päättely :: Analogiat - Keskustelu - IndiaBIX

 • Matkamittari on mittari, jota käytetään ajokilometrien mittaamiseen. Kompassi on väline suunnan määrittämiseen. Vaihtoehdot a, b ja c ovat vääriä, koska mikään ei ole...

 • Keskustelufoorumi loogisen päättelyn kysymysten ja vastausten osan Q. 1:lle aiheesta "Analogies Type 1". Keskustelu Sivu 1/2, lajiteltu uusimman mukaan.

8. Matkamittari on kilometrimäärän mukainen, kuten kompassi on - Physics Wallah

 • Paras vastaus. Vastaus: Selitys: Kompassia käytetään mittaamaan kulma, mikä tarkoittaa, että se mittaa suunnan. Lopullinen vastaus: Oikea vaihtoehto on (D).

 • Vastaus: Kompassia käytetään kulman mittaamiseen

Odometer is to mileage as compass is to - Physics Wallah

9. Matkamittari on kilometrimäärän mukainen sama kuin kompassi - Infinity Learn

 • Kilometrimittari on mittari, jota käytetään kilometrien mittaamiseen. Kompassi on työkalu suunnan määrittämiseen useimmissa nykyaikaisissa autoissa.

 • Kilometrimittari on mittari, jota käytetään kilometrien mittaamiseen. Kompassi on työkalu suunnan määrittämiseen useimmissa nykyaikaisissa autoissa

10. Matkamittari on kilometrimäärän mukainen kuten kompassi - Abhipedia

 • Selitys: Matkamittari on mittari, jota käytetään ajokilometrien mittaamiseen. Kompassi on väline suunnan määrittämiseen. Lähettäjä: ASRAF UDDIN...

 • Matkamittari on kilometrimäärän verran kuin kompassi

Odometer is to mileage as compass is to - Abhipedia

11. Matkamittari on kilometrimäärän mukainen kuten kompassi - Nigerian Scholars

 • Matkamittari on kilometrimäärän verran kuin kompassi. ... Matkamittari on kilometrimäärän mukainen kuin kompassi. Kysymys. Matkamittari on kilometrimäärän verran kuin kompassi. Vaihtoehdot. A). nopeus. B).

 • Matkamittari on kilometrimäärän verran kuin kompassi

12. Matkamittari on kilometrimäärän mukainen, kuten kompassi on Speed ​​Hiking Needle -suuntaan ...

 • Matkamittari on kilometrimäärän mukainen kuin kompassi on - 29155103. ... Matkamittari on kilometrimäärän mukainen kuin kompassi Nopeusvaellus Neulasuunta Ei mikään näistä. Katso vastaus.

 • Matkamittari on ajokilometrissä sama kuin kompassi -29155103

Odometer is to mileage as compass is to Speed Hiking Needle Direction ...

13. Matkamittari on kilometrimäärän mukainen sama kuin kompassi A. Nopeus B. Vaellus C. NeulaD ...

 • Matkamittari tai matkamittari on laite, jota käytetään ajoneuvon, kuten moottoripyörän tai kuorma-auton, kulkeman matkan mittaamiseen.

 • Matkamittari tai matkamittari on laite, jota käytetään ajoneuvon, kuten moottoripyörän tai kuorma-auton, kulkeman matkan mittaamiseen. Laite voi olla elektroninen, mekaaninen tai näiden yhdistelmä. Kompassi on navigointiin ja orientaatioon käytettävä väline, joka näyttää suunnan suhteessa maantieteellisiin pääsuuntiin. Yleensä kompassi näyttää suunnat pohjoiseen, etelään, itään ja länteen kompassin edessä lyhennetyinä nimikirjaimina. Matkamittaria käytetään nopeuden mittaamiseen, samoin kuin kompassia käytetään suuntien etsimiseen.

14. Matkamittari on kilometrimäärän mukainen kuten kompassi - Abhipedia

 • Matkamittari on mittari, jota käytetään ajokilometrien mittaamiseen. Kompassi on väline suunnan määrittämiseen. Vaihtoehdot a, b ja c ovat vääriä, koska mikään ei ole...

 • Matkamittari on kilometrimäärän verran kuin kompassi

Odometer is to mileage as compass is to - Abhipedia

15. Virkamiesten kokeen mestarikurssi - ANALOGIA Matkamittari on kilometrimäärään ...

 • ANALOGIA Matkamittari on kilometrimäärän mukainen, kuten kompassi: a. nopeus b. vaellus c. neula d. suunta.

 • Katso postaukset, valokuvat ja paljon muuta Facebookissa.

16. Er GDS Soni - K: Matkamittari on kilometrimäärän mukainen sama kuin kompassi… - LinkedIn

 • K: Matkamittari on kilometrimäärän mukaan sama kuin kompassi 1)nopeuteen 2)vaellukseen 3)neulaan 4)suuntaan.

 • K:  Matkamittari on ajokilometrin mukaan sama kuin kompassi 1) nopeus 2) vaellus 3) neula 4) suunta

Er GDS Soni - Q: Odometer is to mileage as compass is… - LinkedIn

17. Matkamittari on kilometrimäärää vastaava kuin kompassi on - - satt academy

 • Ajokilometrit mitataan matkamittarilla ja suunta kompassilla...

 • Oikea vastaus: Suunta Vaihtoehto 1: Nopeus Vaihtoehto 2: Vaellus Vaihtoehto 3: Neula Vaihtoehto 4: Suunta Kuvaus: Ajokilometrit mitataan matkamittarilla ja suunta määritetään kompassilla. Vastaus (d).

Odometer is to mileage as compass is to- - satt academy

18. Matkamittari on kilometrimäärään kuten kompassi on - Doubtnut

 • Matkamittari on kilometrimäärään kuten kompassi. ... Matkamittari on kilometrimäärään kuten Compass on. 1 Suunta. 2 Niddle. 3 Nopeus. 4 Korkeus. Ratkaisu: Vastaus: 1. " ...

 • Matkamittari on kilometrimäärään kuten kompassi

19. Matkamittarin mittari on sama kuin kompassi - englanninkieliset huomautukset

 • 4. heinäkuuta 2020 · Matkamittari on ajokilometrissä kuten kompassi suunnassa. Syy: Matkamittaria käytetään ajokilometrien mittaamiseen. Samoin kompassia käytetään mittaamaan...

 • Selitä lyhyesti, miksi tämä kysymys pitäisi mielestäsi ilmoittaa.

Matkamittari näyttää kilometrimäärän, kuten kompassi (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Errol Quitzon

Last Updated:

Views: 5542

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Errol Quitzon

Birthday: 1993-04-02

Address: 70604 Haley Lane, Port Weldonside, TN 99233-0942

Phone: +9665282866296

Job: Product Retail Agent

Hobby: Computer programming, Horseback riding, Hooping, Dance, Ice skating, Backpacking, Rafting

Introduction: My name is Errol Quitzon, I am a fair, cute, fancy, clean, attractive, sparkling, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.